Od zawarcia umowy do uzyskania projektu Twojego wymarzonego wnętrza dzieli Cię raptem kilka etapów:

1. W pierwszej kolejności po podpisaniu umowy podczas spotkania otwierającego projekt dokonujemy analizy potrzeb inwestorów, uwzględniając pożądaną funkcjonalność, estetykę oraz dokonujemy uzgodnień obejmujących budżet, stanowiących podstawę dla projektowania i doboru materiałów oraz rozwiązań.

2. W wyniku spotkania przedstawiamy proponowany układ funkcjonalny, na który składa się rzut z góry całej inwestycji, zawierający docelowy podział (układ ścian i zabudów) oraz rozmieszczenie kluczowych elementów wyposażenia stałego.

3. Po uzgodnieniu planu funkcjonalnego, kierując się uzgodnionym budżetem, rozpoczynamy dobór elementów i przygotowujemy model 3D nieruchomości, szkice, rysunki i wizualizacje wnętrza. Podczas spotkania, prezentujemy nieruchomość z nowym/zmienionym podziałem (gdy dotyczy) zgodnie z ustalonym układem funkcjonalnym. Pokazujemy wnętrze od środka z prezentacją detalu. Model konstruujemy w ten sposób, aby można było od środka przemieszczać się po projektowanej powierzchni podczas prezentacji.

4. W czwartym etapie sporządzamy dokumentację wykonawczą, czyli kompletny projekt. Jest to dokument liczący od 100 do 500 stron w zależności od wielkości nieruchomości. Zawiera on dokumentację wykonawczą wszystkich branż (m.in. inwentaryzacje, rzut naniesień, wyburzeń, projekt instalacji elektrycznej, projekt instalacji wod-kan, projekt zabudów stolarskich, projekt okładzin kamiennych, projekty mebli, sufitów, ścian, posadzek podłogowych a także dobór wszystkich elementów sporządzony w układzie tabelarycznym oraz kosztorys).

Kompleksowy projekt wnętrz jest doskonałym zabezpieczeniem dla inwestora, ograniczającym ryzyko, ponieważ pozwala przewidzieć prace, nakłady i sprawnie poprowadzić proces inwestycyjny.

Projekt określa dokładny zakres zadań dla wykonawców, a jego udostępnienie do wyceny pozwala na zgromadzenie porównywalnych ofert od firm budowlanych i instalacyjnych.