POLITYKA COOKIES

Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem http://estelle.pl
1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem http://estelle.pl jest Estelle Cartwright Home Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000466593, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 701-03-85-181.

2 DEFINICJE

 1. Polityka Cookies – niniejsza Polityka Cookies Sklepu http://estelle.pl.
 2. Regulamin – Regulamin Sklepu http://estelle.pl.
 3. Sprzedawca – właściciel sklepu, który został wskazany w § 1 ust. 1, prowadzonego pod adresem http://estelle.pl.
 4. Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem http://estelle.pl.
 5. Klient – osoba przystępująca do korzystania ze Sklepu za pośrednictwem dowolnego urządzenia lub oprogramowania, spełniającego warunki techniczne do korzystania ze Sklepu wskazane w § 3 ust. 1 Regulaminu, będącą osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną, a także jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

3 ZASADY ZBIERANIA PLIKÓW COOKIES

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ‘ciasteczka’) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem http://estelle.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: ‘sesyjne’ (session cookies) oraz ‘stałe’ (persistent cookies). Cookies ‘sesyjne’ są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). ‘Stałe’ pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 5. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 6. ‘niezbędne’ pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • ‘wydajnościowe’ pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • ‘funkcjonalne’ pliki cookies, umożliwiające ‘zapamiętanie’ wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • ‘reklamowe’ pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu partnerów.

4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka Cookies wchodzi w życie w momencie zamieszczenia jej na stronie internetowej Sklepu.
 2. Postanowienia Polityki Cookies należy interpretować w sposób zapewniający jej zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zmiana Polityki Cookies staje się skuteczna wobec Klienta w terminie 14 dni od momentu udostępnienia treści zmienionej Polityki Cookies. Usługi świadczone przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującej Polityki Cookies.